LỊCH SỬ ĐIỀN KINH VIỆT NAM

ngày 23 tháng 11 năm 2012, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Hội Điền kinh Việt Nam (nay là Liên đoàn Điền kinh Việt Nam). Văn phòng Liên đoàn đã căn cứ vào các nguồn tư liệu, tổng hợp lịch sử phát triển của Điền kinh Việt Nam. Để bổ sung, hoàn thiện nguồn tư liệu này một cách chính xác nhất, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam kính đề nghị các cô, chú, anh, chị nguyên là vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ làm công tác Điền kinh qua các thời kỳ xem xét, đóng góp ý kiến, cung cấp thêm các nguồn tư liệu, tranh ảnh để bộ phận biên tập hoàn chỉnh, xuất bản cuốn kỷ yếu lịch sử phát triển Điền kinh Việt Nam qua các thời kỳ nhân lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu: (Tải về)
Viết thảo luận về bài viết nàyCopyright © 2008 - 2015 Liên đoàn điền kinh Việt Nam - Vietnam Athletics Federation (VAF)

Địa chỉ : 36 Trần Phú - Hà Nội | Điện thoại : 84 - 4 - 37472561 | Fax : 84 - 4 - 37470851

Email : vie@mf.iaaf.org | Website : www.dienkinh.vn |